/ 4

Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức

Upload: NguyenSong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2625|Tải về: 6|Cấp: Đại học

dựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên nhất là sinh lý học thần kinh, chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là thuộc tính của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc con người

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]