/ 16

Nguồn gốc – bản chất – vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường

Upload: TranThiDu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 598|Tải về: 0|Cấp: Đại học

nguồn gốc - bản chất - vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường lời nói đầu việt nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh gian khổ để dành độc lập chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân.vì vậy đã fải chịu những thiệt hại nặng nề về kinh tế- xã hội.nền kinh tế việt nam hiện nay thuộc một trong những nước nghèo nhất thế giới, khoa học kỹ thuật kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp. điều này là trăn trở của mỗi người dân chúng ta.đặc biệt là những nhà hoạt động kinh tế. nước ta muốn thực hiện chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả đòi hỏi người cầm lái phải là người có hiểu biết sâu rộng trong việc nắm bắt các vấn đề để đưa ra các phương án tối ưu. các chính sách phải hình thành từ sù hiểu biết một...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.