/ 19

Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng Hồ Chí Minh? Giải thích.

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 18204|Tải về: 12|Cấp: Đại học

bài thảo luận 1 đề tài: nguồn gốc tư tưởng hồ chí minh.trong đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất quyết định bản chất tưởng hồ chí minh? giải thích. bài làm trên chặng đường ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam, mỗi khi đất nước lâm nguy thì non sông nước ta lại sản sinh ra những anh hùng dân tộc đứng lên lãnh đạo nhân dân giành lại chính quyền , bảo vệ nền độc lập nước nhà.trải qua các triều đại lịch sử: ngô,đinh,lý,trần, lê và tây sơn,biết bao anh hùng a làm rạng rỡ non sông nước ta.đến thời nhà nguyễn,vua quan thối nát ,ăn chơi sa đọa,bán nước cầu vinh,dâng cả hai tay đất nước cho thực dân pháp. đứng trước thực tế đó,nhân dân ta hết sức căm phẫn,nhiều người đã đứng lên đấu tranh tìm mọi biện pháp để cứu dân cứu nước như:phan bội...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.