Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nguyễn Gia Trí bậc thầy của tranh sơn mài Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1906|Tải về:21|Số trang:49 | Ngày upload:16/04/2012

a. phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài: trong bối cảnh hiện nay với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá thì những giá trị tình thần mang tính đặc trưng của địa phương,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.