Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nguyên nhân - giải pháp bạo hành trong gia đình

Cấp:Đại học|Lượt xem:334|Tải về:5|Số trang:22 | Ngày upload:11/08/2012

nói đến bạo lực gia đình người ta thường nghĩ ngay tới những hành vi như lăng mạ, đánh đập, ngược đãi mà nạn nhân thường là phụ nữ và trẻ em. bạo lực gia đình h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.