/ 51

Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

Upload: HienTran.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 1460|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục trang 2 phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước. yêu cầu đổi mới về kinh tế đã đòi hỏi hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng phải có những thay đổi, cải cách để phù hợp với quy luật phát triển. những năm qua, đảng và nhà nước ta đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện các hoạt động quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu đổi mới. đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập tạo cho nhà nước ta nhiều yêu cầu mới, thách thức mới trong việc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.