Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

mục lục trang 2 phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1261|Tải về:4|Số trang:51

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: HV Tư Pháp

Ngày tạo: