/ 9

nguyên tắc tập trung dân chủ

Upload: TrangNguyen.dokovn01|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 649|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và nhà nước ta nói riêng không áp dụng sự tập trung độc đoán hay tập trung quan liêu mà là tập trung trên cơ sở dân chủ chân chính. sự tập trung đó rất xa lạ với tập trung quan liêu, tách rời bộ máy nhà nước với nhân dân. tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. nguyên tắc này đã được ghi nhận tại điều 4 hiến pháp 1959, điều 6 hiến pháp 1980 và điều 6 hiến pháp 1992 “ quốc hội, hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.