NH210 - Ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Những giải pháp của nhà nước để khắc phục khuyết tật

Upload: MeoPunch.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2781|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời mở đầu cơ chế thị trường là bộ máy tinh vi để phối hợp một cách không tự giác hoạt động của người tiêu dùng với nhà sản xuất. cơ chế thị trường tự phát sinh và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có thị trường và có cơ chế t

LỜI MỞ ĐẦU

Cơ chế thị trường là bộ máy tinh vi để phối hợp một cách không tự giác hoạt động của người tiêu dùng với nhà sản xuất. cơ chế thị trường tự phát sinh và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường. Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có thị trường và có cơ chế thị trường hoạt động.

Cơ chế thị trường có những ưu điểm và tác dụng mà không có cơ chế nào hoàn toàn có thể thay thế được. Cơ chế thị trường là cơ chế tốt nhất điều tiết nền kinh tế thị trường, tuy nhiên kinh tế thị trường cũng có những khuyết tật vốn có của nó. Để nghiên cứu những vấn đề này, chúng tôi nhóm sinh viên của lớp Ngân hàng E cao đẳng 24 xin trình bày một số ý kiến về ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường và những giải pháp để khắc phục những khuyết tật đó.

Đề tài: Ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường. Những giải pháp của nhà nước để khắc phục khuyết tật

[Ẩn quảng cáo]