Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Cấp:Đại học|Lượt xem:3255|Tải về:3|Số trang:29 | Ngày upload:09/01/2012

giới thiệu chung về nhà máy nhà máy điện phả lại thuộc địa phận huyện chí linh, tỉnh hải dương là công trình hợp tác hữu nghị việt - xô được khởi công xây dựng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.