/ 29

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Upload: NguyenTranNgocHan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3240|Tải về: 3|Cấp: Đại học

giới thiệu chung về nhà máy nhà máy điện phả lại thuộc địa phận huyện chí linh, tỉnh hải dương là công trình hợp tác hữu nghị việt - xô được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 5 năm 1980 và hoàn thành vào năm 1986 với công suất thiết kế là 440 mw, gồm 4 tổ tua bin máy phát và 8 lò hơi theo khối 2 lò1máy phát. nhà máy nhiệt điện phả lại là nhà máy điện lớn nhất trong hệ thống điện miền bắc lúc bấy giê có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao. các tổ máy của nhiệt điện phả lại lần lượt đi vào vận hành đã đáp ứng kịp thời tốc đọ tăng trưởng phụ tải điện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. tổ máy thứ nhất hoà lưới điện quốc gia vào ngày 28/10/1983. cho đến ngày 29/11/1986 tổ máy cuối cùng cũng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.