Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

nhận thức là gì

Cấp:Đại học|Lượt xem:5794|Tải về:8|Số trang:2 | Ngày upload:04/12/2011

lời nói đầu ------***------ về vấn đề nhận thức và thực tiễn chủ tịch hồ chí minh đã từng nói: phải có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng.qua đó để thấy r

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.