/ 2

nhận thức là gì

Upload: SuongMai.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 6329|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời nói đầu ------***------ về vấn đề nhận thức và thực tiễn chủ tịch hồ chí minh đã từng nói: phải có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng.qua đó để thấy rằng giữa nhận thức và thực tiễn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.nói cách khác giữa chúng có mối quan hệ biện chứng. vò vên (r)ò nhën

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]