/ 32

Nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng là một vấn đề rộng lớn vì CNXH là tất cả các quan hệ xã hội

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 6104|Tải về: 13|Cấp: Đại học

a. giới thiệu đề tài hiện nay nước ta đang trong thời kì quá độ lên cnxh, đây là một thời kì tất yếu trong quá trình tiến lên cnxh của các nước xhcn nói chung trong đó có việt nam. nhìn chung thời kì quá độ ở các nước xhcn đều đi từ cntb lên cnxh còn ở việt nam và một số ýt các nước khác thời kì quá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]