/ 91

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả điều trị của ung thư tuyến mang tai tại bệnh viên k từ năm 2005 đến 2009

Upload: CaoPhuongThao.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1492|Tải về: 9|Cấp: Đại học

đặt vấn đề u tuyến nước bọt (utnb) là bệnh hay gặp trong khối u vùng đầu cổ, (chiếm 2 - 4 %) [74] và 0,2-0,6 % của tất cả các loại khối u. xấp xỉ 35% u tuyến nước bọt là ung thư, chiếm khoảng 0,5% tất cả các loại ung thư và xấp xỉ 3-5% ung thư vùng đầu cổ [66], [51]. trong u tuyến nước bọt thì u tuyến mang tai chiếm khoảng 70-80% [66], [51], [40] và ung thư tuyến mang tai (uttmt) chiếm tỉ lệ 20% - 25% các khối u tuyến mang tai [66], [71]. nõu tính trong ung thư tuyến nước bọt (uttnb) thì ung thư tuyến mang tai chiếm 15% đến 32% [ 50] . tỷ lệ mắc hàng năm của ung thư tuyến nước bọt trên toàn thế giới là 0,2 - 3,2/100 000 dân/năm [34], ở các nước phương tây 1,2- 1.5 / 100 000 dân/năm [66], [51]. việt nam...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.