Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả điều trị của ung thư tuyến mang tai tại bệnh viên k từ năm 2005 đến 2009

Cấp:Đại học|Lượt xem:1500|Tải về:8|Số trang:91 | Ngày upload:03/03/2012

đặt vấn đề u tuyến nước bọt (utnb) là bệnh hay gặp trong khối u vùng đầu cổ, (chiếm 2 - 4 %) [74] và 0,2-0,6 % của tất cả các loại khối u. xấp xỉ 35% u tuyến nư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.