/ 90

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả điều trị của ung thư tuyến mang tai tại bệnh viên k từ năm 2005 đến 2009

Upload: CaoPhuongThao.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1824|Tải về: 11|Cấp: Đại học

đặt vấn đề u tuyến nước bọt (utnb) là bệnh hay gặp trong khối u vùng đầu cổ, (chiếm 2 - 4 %) [74] và 0,2-0,6 % của tất cả các loại khối u. xấp xỉ 35% u tuyến nước bọt là ung thư, chiếm khoảng 0,5% tất cả các loại ung thư và xấp xỉ 3-5% ung thư vùng đầu cổ [66], [51]. trong u tuyến nước bọt thì u tuy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]