/ 102

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp bằng nẹp vít tự tiêu

Upload: TraTanSanh.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1992|Tải về: 18|Cấp: Đại học

đặt vấn đề đêt nước việt nam trong thời kỳ đổi mới cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế là việc gia tăng mạnh mẽ của các phương tiện giao thông kéo theo nó là việc gia tăng số vụ tai nạn giao thông và do tính chất giao thông của nước ta chủ yếu là xe máy (hiện cả nước có trên 18 triệu xe máy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]