Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xquang Và kết quả phẫu thuật răng khôn hàm dưới Mọc lệch, ngầm khó dưới gây mê nội khí quản

Cấp:Đại học|Lượt xem:1647|Tải về:16|Số trang:100 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề răng khôn hàm dưới (rkhd) mọc lệch, ngầm rất hay gặp trong chuyên ngành răng - hàm - mặt (rhm). răng mọc ở lứa tuổi trưởng thành khi các răng khác đã

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.