/ 46

Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

Upload: XoanBaloBale.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 514|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu tiêu thụ hàng hoá là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nhà nước

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]