/ 2

Nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ sử học về đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 - 1996

Upload: MinhphuongHuynh.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 326|Tải về: 1|Cấp: Đại học

nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ sử học đề tài: "đảng cộng sản việt nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại thời kỳ 1986 - 1996" chuyên ngành: lịch sử đảng cộng sản việt nam mã sè: 5.03.16 của ncs: vò quang vinh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh người nhận xét: ts. đỗ ngọc ninh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh 1. khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986, đến năm 1988 đổi mới tư duy đối ngoại và năm 1991 chính thức công bố đường đường lối đối ngoại đổi mới, ngoại giao việt nam đã góp phần đắc lực vào việc phá thế bao vây cô lập về chính trị, cấm vận về kinh tế, tạo ra cục diện mới cho cách mạng việt nam. kế thừa truyền thống ngoại giao đại việt và phong cách ngoại giao hồ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.