/ 10

Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Upload: CuoiDuongquaChangsitinh.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 38873|Tải về: 20|Cấp: Đại học

mục lục trang a, mở đầu 2 b, nội dung i, vị trí và vai trò của lực lượng dân quân tự vệ 3 ii, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ 4 1, nhiệm vụ 1: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 4 làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương cơ sở. 2, nhiệm vụ 2: phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng 5 khác 3, nhiệm vụ 3: xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc 6 phục hậu quả thiên tai, dịch họa và các sự cố nghiêm trọng khác. 4, nhiệm vụ 4:vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối chủ trương 6 của đảng 5, nhiệm vụ 5: thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 7 iii, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 7 c, kết luận 9 a, mở...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.