/ 37

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ mô hình kinh tế thị trường XHCN ở Trung quốc

Upload: QuangDuc.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 938|Tải về: 4|Cấp: Đại học

những bài học kinh nghiệm cho việt nam từ mô hình kinh tế thị trường xhcn ở trung quốc mục lục mục lục 1 lời nói đầu 3 i. lý luận chung về kinh tế thị trường 5 1. khái niệm kinh tế thị trường 5 2. những điều kiện hình thành kinh tế thị trường 5 3. đặc trưng của kinh tế thị trường 6 ii. mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trung quốc 8 1. quá trình hình thành và xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trung quốc 8 1.1. quá trình hình thành mục tiêu xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trung quốc (giai đoạn 1978-1992) 8 1.2. quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trung quốc (giai đoạn 1992-2003) 12 2. hàm nghĩa và đặc trưng của kinh tế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.