/ 32

Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý NSNN ở Việt nam trong điều kiện hiện nay

Upload: HaGiang.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 276|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Sau bốn năm thực hiện luật NSNN, thực tiễn đã khẳng định vai trò của luật trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động NSNN dần được quan tâm không chỉ từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn từ phía người dân và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng dựa trên cơ sở phản hồi từ phía n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]