/ 3

Những cải cách ở Lục Bộ dưới triều vua Lê Thánh Tông.

Upload: TinTrungPham.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1790|Tải về: 6|Cấp: Đại học

trong lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến việt nam thì mô hình nhà nước đại việt dưới thời lê thánh tông được coi là một trong các nhà nước tiến bộ và hoàn chỉnh nhất, nó đã trở thành mô hình nhà nước mẫu mực cho các đời vua và nhiều triều đại sau này. có được điều đó là do kết quả của công cuộc cải tổ bộ máy nhà nước của lê thánh tông, đây là cuộc cải tổ lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử chế độ phong kiến việt nam. trong đó tiêu biểu là những cải cách ở lục bộ, nó đã góp phần làm hoàn thiện bộ máy nhà nước ở trung ương, những cải cách đó là gì chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu. i-khái quát chung ii-những cải cách ở lục bộ dưới triều vua lê thánh tông 1. cơ cấu tổ chức 2.chức năng iii-ý nghĩa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.