Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những cơ hội và thách thức khi VIỆT NAM gia nhập AFTA

Cấp:Đại học|Lượt xem:1510|Tải về:6|Số trang:50 | Ngày upload:29/10/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế tp. hồ chí minh khoa kinh tế phát triển -----ooo----- tiểu luận môn kinh tế quốc tế đề tài: những cơ hội và thách

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.