/ 26

Những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh

Upload: TuyenTran.dokovn0|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 6704|Tải về: 25|Cấp: Đại học

phần 1 lý thuyết: rút ra đặc điểm của bài phản ánh, so sánh với tin, tường thuật. những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh: 1. nội dung của bài phản ánh tái lập bức tranh toàn cảnh khách quan về sự kiện, vấn đề thời sự đối tượng nhận thức và phản ánh của thể loại bài phản ánh là các sự kiện,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]