/ 26

Những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh

Upload: TuyenTran.dokovn0|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 6109|Tải về: 17|Cấp: Đại học

phần 1 lý thuyết: rút ra đặc điểm của bài phản ánh, so sánh với tin, tường thuật. những đặc trưng cơ bản của thể loại bài phản ánh: 1. nội dung của bài phản ánh tái lập bức tranh toàn cảnh khách quan về sự kiện, vấn đề thời sự đối tượng nhận thức và phản ánh của thể loại bài phản ánh là các sự kiện, vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa đối với đời sống xã hội. cái riêng của thể loại này là ở mức độ của tính thời sự. bài phản ánh chủ yếu phản ánh vấn đề, sự kiện đã tương đối định hình, cho phép nhà báo có thể thấy được một cách khá đầy đủ các bình diện, khía cạnh, các mối quan hệ phong phú cũng như tính chất, logic vận động của chúng. sự kiện, vấn đề xuất hiện trong bài phản ánh mang tính chất toàn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.