/ 15

Những điểm khác biệt giữa thuế GTGT và thuế TTĐB

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 11637|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời mở đầu chủ trương cải cách hệ thống thuế ở nước ta được khởi xướng từ năm 1989, đến năm 2008 một hệ thống luật, pháp lệnh, nghị định về thuế áp dụng thống nhất trong cả nước được ban hành. các sắc thuế trong hệ thống thuế này được áp dụng chung cho tất cả cả các thành phần kinh tế, không còn sự phân biệt giữa khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh như trước đây. từ năm 1996 ta tiến hành cải cách thuế bước hai. hệ thống thuế mới này đã đánh dấu một bước tiến bộ trong công tác quản lý vĩ mô của đảng và nhà nước ta, đóng góp tích cực vào sự quản lý kinh tế vĩ mô và tăng thu cho ngân sách nhà nước. trong công cuộc cải cách thuế bước hai, cùng với việc thực hiện thuế mới là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.