Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán hàng cho sản phẩm mì Hoàng Gia của công ty VIFON tại TPHCM

Cấp:Đại học|Lượt xem:1090|Tải về:9|Số trang:102 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời mở đầu lý do chọn đề tài thứ nhất, hầu hết sản phẩm của công ty vifon chủ yếu là sản phẩm cấp thấp và cấp trung. công ty muốn hướng vào khách hàng thuộc ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.