Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Những hạn chế và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam.

lời mở đầu hiện nay quản trị nguồn nhân lực trên thế giới đã trở thành một khoa học và đang phát triển ở trình độ cao. quản trị nhân lực ngày càng chứng tỏ được

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1624|Tải về:8|Số trang:39

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: