/ 106

Những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên các dân tộc thiểu số năm thứ nhất trường CĐSP Sơn La

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1907|Tải về: 1|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lí do chọn đề tài: từ khi mới sinh ra con người đã luôn luôn gặp những khó khăn trở ngại trong hoạt động và chính từ những khó khăn đú đó đũi hỏi con người phải có sự nỗ lực vượt qua bằng cách này hay cách khác để đạt được mục đích như mong muốn. trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, khi miền bắc hoàn toàn giải phóng và bắt tay vào lao động sản xuất, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đảng và nhà nước ta đã nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng của giáo dục, và nhiệm vụ mang tính chiến lược được đặt ra là phải tạo nên những thế hệ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất nhân cách tốt để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. các nhà trường cđsp là một khâu - mắt xích...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.