Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên các dân tộc thiểu số năm thứ nhất trường CĐSP Sơn La

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:1918|Tải về:1|Số trang:106 | Ngày upload:22/11/2011

mở đầu 1. lí do chọn đề tài: từ khi mới sinh ra con người đã luôn luôn gặp những khó khăn trở ngại trong hoạt động và chính từ những khó khăn đú đó đũi hỏi con

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.