/ 99

Những lợi thế của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thươngmại thế giới (WTO)

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1568|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế như hiện nay, hội nhập và tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều các nước tham gia, buộc các nước phải thực hiện chiến lược mở cửa kinh tế nhằm tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế và vượt qua thách thức thì mới có thể phát triển nhanh nền kinh tế của quốc gia mình, đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. không một quốc gia nào có thể phát triển được nếu không tham gia vào quá trình này và việt nam cũng không nằm ngoài xu thế chung này. hiện nay mỗi quốc gia muốn phát triển thì không còn cách nào khác là tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (wto) - tổ chức thương mại toàn cầu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.