Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Những lợi thế của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thươngmại thế giới (WTO)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1571|Tải về:8|Số trang:99 | Ngày upload:29/11/2011

lời nói đầu trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế như hiện nay, hội nhập và tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu khách quan lô

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.