/ 22

Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Upload: DoTrungThanh.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 12819|Tải về: 79|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu 1 phần 1 : khái quát về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 2 i. chủ nghĩa tư bản độc quyền 2 1. sự hình thành của cntb độc quyền 2 2. đặc điểm kinh tế cơ bản của cntb độc quyền. 3 ii.chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 4 1.nguyên nhân hình thành của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 4 2.đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 6 iii.chủ nghĩa tư bản hiện đại 7 phần 2: những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại 10 i. sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất 10 ii. nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức 12 iii. sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.