/ 52

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TRONG THỰC TIỄN

Upload: KieuDucThang.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 195|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Trong điều kiện Viêt Nam hiện nay, cổ tức là chỉ tiêu nhạy cảm và có thể nói là quan trọng đối với nhà đầu tư. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhưng chính sách cổ tức lại chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố trực tiếp và gián tiếp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]