/ 21

Những thành tựu và hạn chế về thu nhập ( tiền lương, địa tụ, lợi nhuận,) cuả cỏc nhà kinh tế tư sản cổ điển

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 3368|Tải về: 38|Cấp: Đại học

học viện báo chí tuyên truyền khoa kinh tế tiểu luận lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ từ xvi - xix đề tài: những thành tựu và hạn chế về thu nhập ( tiền lương, địa tô, lợi nhuận,) cuả các nhà kinh tế tư sản cổ điển. việc kế thừa và phát triển các lý luận của của chủ mác. người hướng dẫn: giảng viên trần duy phiên. người thực hiện: sinh viên vanhnachomchanh somkhit lớp: kinh tế chính trị k29 hà nội 12/1/2011. mục lục mục lục 1 phần mở đầu 3 lý do chọn đề tài: 3 phần hai: nội dung 4 i. những trường phái kinh tế học tư sản cổ điển. 4 ii. những thành tựu về lý luận thu nhập( tiền lương, lợi nhuận, địa tô) của các nhà kinh tế tư sản cổ điển. 4 1./ william petty. 4 1.1 lý luận về tiền lương. 5 1.2 lý luận về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.