/ 21

Những thành tựu và hạn chế về thu nhập ( tiền lương, địa tụ, lợi nhuận,) cuả cỏc nhà kinh tế tư sản cổ điển

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 3838|Tải về: 40|Cấp: Đại học

học viện báo chí tuyên truyền khoa kinh tế tiểu luận lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ từ xvi - xix đề tài: những thành tựu và hạn chế về thu nhập ( tiền lương, địa tô, lợi nhuận,) cuả các nhà kinh tế tư sản cổ điển. việc kế thừa và phát triển các lý luận của của chủ mác. người hướng dẫn: giảng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]