/ 30

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam và mục tiêu của du lịch trong tương lai trong tương lai gần.

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 12152|Tải về: 9|Cấp: Đại học

i.mở đầu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,du lịch được coi là đâu tầu trong quá trình này và là một xu hướng tất yếu là hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều coi phát triển du lịch là một nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong tương lai. trong sự phát triển nền công nghiệp của việt nam ngày nay du lịch có thể coi là công nghiệp khụng khúi mang lại cho nền kinh tế việt nam một khoản thu nhập đáng kể, trong đó du lịch nghỉ biển chiếm một vị trí khá quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch. trên thế giới ngày nay nhu cầu đi du lịch là rất nhiều, chủ yếu là đi du lịch nghỉ mát, ăn dưỡng. trong khi đó nước ta là một nước ven biển, vùng biển và ven biển là địa bàn tập trung các nguồn lực các...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.