/ 30

Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam và mục tiêu của du lịch trong tương lai trong tương lai gần.

Upload: NguyenTram.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 13072|Tải về: 14|Cấp: Đại học

i.mở đầu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,du lịch được coi là đâu tầu trong quá trình này và là một xu hướng tất yếu là hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều coi phát triển du lịch là một nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong tương lai. trong sự phát triển nền công nghiệp của việt nam

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]