/ 31

Những vấn đề cần giảI quyết để tiếp tục thực hiện chiến lược CNH- HĐH ở Việt Nam

Upload: NgocDiepTran.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 225|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề cương chi tiết a. đặt vấn đề b. nội dung i. tất yếu khách quan và tác dụng của cnh- hđh 1. tính tất tính yếu khách quan 2. tác dụng của cnh- hđh ii. nội dung cơ bản của sự nghiệp cnh- hđh ở nước ta trong các thời kỳ 1. thực chất của vấn đề cnh- hđh 2. những yếu tố chủ yếu tác động đến sự nghiệp c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]