/ 11

Những vấn đề chung của Giáo Dục học Tên tiểu luận

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 1875|Tải về: 2|Cấp: Đại học

đại học sư phạm - khoa tâm lý giáo dục chuyên đề: những vấn đề chung của giáo dục học tên tiểu luận: "trường học thân thiện, học sinh tích cực" họ và tên: nguyễn thị trà giang ngày sinh: 24-11-1992 khoảng vài năm trở lại đây, với việc đổi mới phương pháp dạy học, bộ gd-đt đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu học sinh phát huy tính chủ động, tham gia các hoạt động giảng dạy của giáo viên. cùng với các cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, bộ giáo dục và đào tạo đã phát động phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.