/ 11

Những vấn đề chung của Giáo Dục học Tên tiểu luận

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2265|Tải về: 2|Cấp: Đại học

đại học sư phạm - khoa tâm lý giáo dục chuyên đề: những vấn đề chung của giáo dục học tên tiểu luận: "trường học thân thiện, học sinh tích cực" họ và tên: nguyễn thị trà giang ngày sinh: 24-11-1992 khoảng vài năm trở lại đây, với việc đổi mới phương pháp dạy học, bộ gd-đt đã nhấn mạnh đến việc yêu c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]