/ 14

Những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Upload: NguyenThanh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1120|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong những năm qua, với sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước nền kinh tế việt nam đang dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thế giới, nền kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang dần dần bắt kịp được đà phát triển của khu vực . những bước chuyển mình của nền kinh tế cũng đánh dấu được sự phát triển vượt bậc một cách khá rõ ràng . để hiểu biết thêm về sự thay đổi của nền kinh tế , sau đại hội đại biểu toàn quốc của đảng cộng sản việt nam lần thứ vii bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành chương trình mới : đề cương bài giảng các môn khoa học mác - lê nin . nhưng để hiểu sâu rộng hơn về quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế việt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.