/ 16

Những vấn đề mới của sự nghiệp thư viện thế giới nửa cuối thế kỷ XX

Upload: VuThuy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 391|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề tài: những vấn đề mới của sự nghiệp thư viện thế giới nửa cuối thế kỷ xx mục lục sự nghiệp thư viện thế giới có lịch sử phát triển lâu dài. trải qua những năm tháng cùng với bao thăng trầm sự nghiệp thư viện thế giới không ngừng phát triển với những bước tiến và những thành tựu đáng kể đã và đang phục vụ cho sự phát triển của các quốc gia trên cơ sở các thông tin phục vụ sự phát triển của mọi lĩnh vực trong cuộc sống. đặc biệt vai trò của thư viện trong những năm cuối thế kỷ xx. trong giai đoạn đó sự nghiệp thư viện thế giới đã có rất nhiều đổi mới, vấn đề mới, sự kiện mới xảy ra. thuật ngữ thư viện xuất phát từ chữ hy lạp “bibliotheca”. trong đó “biblio” nghĩa là “sách”, “theca” có nghĩa là “bảo quản”, hiểu theo nghĩa đen thư viện là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.