/ 21

Nội dung cải cách bộ máy nhà nước chxhcn việt nam

Upload: VietUt.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1653|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

nhà nước pháp quyền là thiết chế của nền dân chủ, là thành quả phát triển của nhân loại. đó là nhà nước lấy nhân dân làm chủ thể, lấy pháp luật làm tiêu chí để quản lý xã hội. cốt lõi của tư tưởng, quan điểm về nhà nước pháp quyền xhcn chính là nhà nước của dân, do dân và vì dân; quản lý xã hội và quản lý chính bản thân mình bằng pháp luật. không một thể chế nhà nước và xã hội nào có thể đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật. mọi cơ quan, tổ chức và công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật pháp. mọi quyết định của cơ quan công quyền phải hợp pháp. cán bộ, công chức trong thực thi công vụ phải lấy pháp luật làm chuẩn mực. do đặc thù của thể chế chính trị, do đặc điểm truyền thống của các...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.