/ 21

Nội dung cải cách bộ máy nhà nước chxhcn việt nam

Upload: VietUt.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2000|Tải về: 10|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

nhà nước pháp quyền là thiết chế của nền dân chủ, là thành quả phát triển của nhân loại. đó là nhà nước lấy nhân dân làm chủ thể, lấy pháp luật làm tiêu chí để quản lý xã hội. cốt lõi của tư tưởng, quan điểm về nhà nước pháp quyền xhcn chính là nhà nước của dân, do dân và vì dân; quản lý xã hội và q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]