/ 22

Nội dung cơ bản về CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn.

Upload: VuNguyen.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1126|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu nớc ta bước vào thời kỳ đỏi mới đã phải tiếp nhận thực trạng của một cơ cấu kinh tế mang nặng đặc trng của một nớc nông nghiệp lạc hậu. sau nhiều kế hoạch phát triển kinh tế lần lợc các mô hình cơ cấu kinh tế đợc hình thành song tất cả các mô hình trớc đây đều không mang lại hiệu quả thi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]