Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nội dung cơ bản về CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn.

lời nói đầu nớc ta bước vào thời kỳ đỏi mới đã phải tiếp nhận thực trạng của một cơ cấu kinh tế mang nặng đặc trng của một nớc nông nghiệp lạc hậu. sau nhiều kế

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:873|Tải về:0|Số trang:22

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: