/ 18

Nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế . Những khó khăn thách thức của ngoại giao việt nam trong quá trình toàn cầu hóa

Upload: ThanhPhucNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 936|Tải về: 4|Cấp: Đại học

i. đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới 1. hoàn cảnh lịch sử a) hoàn cảnh thế giới: - cách mạng khoa học công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) đang phát triển ,tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống của các quốc gia dân tộc. - các nước xhcn đang bị khủng hoảng sâu sắc, đầu những năm 90 liên xô sụp đổ, tác động tới quan hệ quốc tế từ thế giới 2 cực: liên xô-hoa kỳ sang thế giới một cực (mỹ) - các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột tranh chấp vẫn còn nhưng xu thế của thế giới là hòa bình hợp tác và phát triển - xu thế chạy đua phát triển kinh tế giữa các nước, buộc các nước đang phát triển phải đổi mới tư duy đối ngoại, thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.