/ 29

Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Upload: YanaNgoc.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 771|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp nhà nước nói chung còng nh­ các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang đứng trước nhiều vấn đề bức xúc. một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp này là làm thế nào để có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. việc phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình sử dụng vốn của mình từ đó đưa ra các quyết định kinh tế thích hợp nhằm sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả vốn, ngoài ra còn giúp các đối tượng quan tâm khác có cơ sở để lựa chọn các quyết định tối ưu cho mình. báo cáo tài chính là sản phẩm cuối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.