/ 28

Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Upload: YanaNgoc.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 920|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp nhà nước nói chung còng nh­ các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đang đứng trước nhiều vấn đề bức xúc. một trong những vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay đối với các doanh nghiệp này

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]