/ 34

Nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3037|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu đứng trước sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thi trường có sự quản lý của nhà nước trong những năm vừa qua ,đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đổi mới hệ thông công cụ quản lý mà trong đó kế toán là công cụ quan trọng . đối với mỗi d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]