/ 34

Nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Upload: BaoTuan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2701|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời nói đầu đứng trước sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thi trường có sự quản lý của nhà nước trong những năm vừa qua ,đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đổi mới hệ thông công cụ quản lý mà trong đó kế toán là công cụ quan trọng . đối với mỗi doanh nghiệp hệ thống hoá báo cáo tài chính là công việc quan trọng nhằ mục đích cung cấp những thông tin thật sự hữu ých cho các đối tượng sử dụngvới những mục đích khác nhau và ra được quyết định phù hợp . chính vì vậy ttrong nhiều năm trở lại đây sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý đòi hỏi công tác thông tin kinh tế phải sát thực hôn., được quản lý bằng hệ thống pháp luật chặt chẽ hơn . bảng cân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.