/ 38

Nội dung phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và báo cáo Kqhđkd ở công ty cổ phần gốm xây dựng từ sơn

Upload: NguyenTranNgocHan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1324|Tải về: 1|Cấp: Đại học

bộ tài chính trường đại hoc phương đông ----------0o0---------- báo cáo kiến tập khoa: tc - kt đề tài: nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kqhđkd ở công ty cổ phần gốm xây dựng từ sơn giáo viên hướng dẫn: trần quôc trân sinh viên : nguyễn thị diệu thuý líp : 943b hà nội, tháng 6

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]