/ 38

Nội dung phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và báo cáo Kqhđkd ở công ty cổ phần gốm xây dựng từ sơn

Upload: NguyenTranNgocHan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1040|Tải về: 1|Cấp: Đại học

bộ tài chính trường đại hoc phương đông ----------0o0---------- báo cáo kiến tập khoa: tc - kt đề tài: nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kqhđkd ở công ty cổ phần gốm xây dựng từ sơn giáo viên hướng dẫn: trần quôc trân sinh viên : nguyễn thị diệu thuý líp : 943b hà nội, tháng 6 năm 2005 đề cương khái quát về: nội dung, phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp lời mở đầu trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những tiến bộ đáng tự hào. đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển đó chính là các doanh nghiệp sản xuất thông qua việc sử dụng kế toán như một công cụ quản lý đắc lực và hữu hiệu. kế toán được nhiều nhà kinh tế, quản lý kinh doanh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.