/ 53

Nội dung quy hoạch khu đô thị bắc sông Cấm

Upload: DieuHuongDoanMinh.dokovn|Ngày: 10/01/2012|Lượt xem: 1172|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1.1. sự cần thiết phải lập quy hoạch: thành phố hải phòng là đô thị trung tâm cấp quốc gia của vùng trọng điểm bắc bộ và đồng bằng sông hồng về các mặt kinh tế, văn hoá, đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cửa ngõ chính ra biển của các tỉnh phía bắc và là một đầu mối giao thông quan trọng của bắc và của cả nước, là trung tâm hành chính chính trị của thành phố hải phòng trực thuộc trung ương, có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng. theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố hải phòng đã được chính phủ phê duyệt tại quyết định 04/2001 - đô thị hải phòng đến năm 2020 với quy mô 1.350.000 người trong đó đô thị trung tâm 1.100.000 người và các đô thị vệ tinh là : an lão, kiến thuỵ, thị xã đồ sơn, núi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.