/ 12

Nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Upload: DacPhuocNguyen.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 2451|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề như chóng ta đã biết, mâu thuẫn tồn tại trong tất cả các sự vật, hiện tượng cũng như mọi lĩnh vực của đời sống. từ tự nhiên, xã hội cho đến tư duy của con người... tất cả những lĩnh vực đó nếu thiếu đi mâu thuẫn cơ bản tạo thành sự vật, hiện tượng đó thì bản thân sự vật, hiện tượng khô

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]