NỘI DUNG VÀ CÁCH MỞ THƯ TÍN DỤNG (L/C)

Upload: ThuyNguyen.dokovn012|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 1266|Tải về: 3|Cấp: Đại học

bộ giáo dục & đào tạo trường đại học kinh tế tp. hồ chí minh bài tiểu luận môn thanh toán quốc tế đề tài: nội dung và cách mở thư tín dụng (l/c) gvhd : hoàng thị minh ngọc lớp : kinh doanh quốc tế 1 khoá : 32 nhóm 2 thành phố hồ chí minh, ngày 28 tháng 10 năm 2008 nhóm 2 đặng trung hậu nguyễn thị xu

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

BÀI TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Đề tài:

NỘI DUNG VÀ CÁCH MỞ THƯ TÍN DỤNG (L/C)

GVHD   :  Hoàng Thị Minh Ngọc

LỚP       : Kinh doanh quốc tế 1

KHOÁ   : 32

NHÓM 2

 

                   

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

 

 

 

NHÓM 2

Đặng Trung Hậu
Nguyễn Thị Xuân Hương
Hoàng Quốc Long
Nguyễn Đức Phương
Trần Ngọc Ái Quỳnh
Nguyễn Đ́nh Toàn
Lưu Lê Hồng Trang
Trần Thị Ngọc Trân
Vơ Ngọc Phương Trinh
Đặng Quốc Việt

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

I. THẾ NÀO LÀ THƯ TÍN DỤNG (L/C).......................... 1

 

II. CÁCH THỨC MỞ L/C.................................................. 1

 1. Điều kiện chung.......................................................... 1

 2. Cách thức mở L/C...................................................... 1

 3. Đơn xin mở L/C.......................................................... 2

+ Nội dung chủ yếu của đơn xin mở L/C...................... 2

+ Mẫu đơn xin mở L/C.................................................. 2

+ Mẫu L/C (SWIFT) – L/C FORM................................ 5

 

III. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA THƯ L/C........................... 8

1. Ưu điểm........................................................................ 8

2. Nhược điểm.................................................................. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN XÉT & CHẤM ĐIỂM CỦA GIÁO VIÊN

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

[Ẩn quảng cáo]