/ 17

Nội dung và ý nghĩa của chế độ Bảo hiểm xã hội

Upload: KemThienThan.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1609|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần mở đầu công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam trong gần 20 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế. nền kinh tế của việt nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao, sự phát triển của nền kinh tế đã tạo ra cơ sở để cải thiện nhiều mặt về xã hội. duy trì trật tự xã hội là một trong những cái đích quan trọng mà bất kỳ một thể chế chính trị, một giai cấp hay một quốc gia nào muốn tồn tại đều phải đạt được. việc duy trì trật tự xã hội đòi hỏi có sự đóng góp không nhỏ của các giải pháp, các chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước. bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng của đảng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.