/ 25

NSNN và thực trạng Thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 8479|Tải về: 22|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội của nhà nước được đề cao hơn bao giờ hết. để đảm trách vai trò này, nhà nước phải nắm bắt các công cụ tài chính - tiền tệ, trong đó cân đối nsnn được xem là một trong những công cụ sắ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]