Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

NSNN và thực trạng Thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:7962|Tải về:19|Số trang:25 | Ngày upload:29/11/2011

lời nói đầu trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội của nhà nước được đề cao hơn bao giờ hết. đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.