/ 25

NSNN và thực trạng Thâm hụt ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 8031|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lời nói đầu trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hội của nhà nước được đề cao hơn bao giờ hết. để đảm trách vai trò này, nhà nước phải nắm bắt các công cụ tài chính - tiền tệ, trong đó cân đối nsnn được xem là một trong những công cụ sắc bén để nhà nước can thiệp toàn diện vào nền kinh tế. nói đến nsnn thì khơng thể khơng nĩi đến tình trạng thm hụt ns - căn bện kinh niên của mọi nhà nước nói đến nsnn thì không thể không nói đến tình trạng thâm hụt ns - căn bện kinh niên của mọi nhà nước . ngay cả hoa kỳ - một trong những cường quốc có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới hiện nay cũng phải đối mặt với vấn đề này, việt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.