Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

NT020 - Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Cấp:Đại học|Lượt xem:287|Tải về:0|Số trang:104 | Ngày upload:11/08/2012

lời nói đầu1.tính cấp thiết của đề tàiviệt nam là một nước nông nghiệp có nhiều thuận lợi và tiềm năng về đất đai, lao động và điều kiện sinh thái cho phép phát

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.