/ 98

NT127 - Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây- thực trạng và các biện pháp cảI thiện

Upload: KhucNgocTuyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 925|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lời nói đầu i/tính cấp thiết của đề tài: cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới, việt nam đang từng bước tự hoàn thiện mình để hoà nhập vào nền kinh tế này. việc tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đã tạo cho việt nam nhiều thách thức và cam kết mà việt nam phải thực hiện và vượt qua. trong đó, vấn đề quan trọng là phải kiểm soát được tình hình kinh tế đất nước, điều đó thông qua cán cân thanh toán quốc tế ở việt nam. mặc dù cán cân thanh toán của việt nam mới được thành lập từ năm 1990 theo pháp lệnh ngân hàng nhưng nó đã trở thành một công cụ hữu ích giúp chính phủ đưa ra những chính sách hữu hiệu trong việc điều chỉnh hoạt động kinh tế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.