/ 98

NT127 - Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây- thực trạng và các biện pháp cảI thiện

Upload: KhucNgocTuyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1105|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lời nói đầu i/tính cấp thiết của đề tài: cùng với sự phát triển của khu vực và thế giới, việt nam đang từng bước tự hoàn thiện mình để hoà nhập vào nền kinh tế này. việc tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đã tạo cho việt nam nhiều thách thức và cam kết mà việt nam phải th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]