Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

phân biệt chính thể cộng hòa tổng thống và quân chủ đại nghị

Cấp:Đại học|Lượt xem:2959|Tải về:3|Số trang:5 | Ngày upload:11/08/2012

lời mở đầuhình thức nhà nước là một vấn đề quan trọng của hiện tượng nhà nước . lịch sử nhà nước và pháp luật tư sản , mỗi quốc gia ,trong từng thời kì lịch sử

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.