/ 5

phân biệt chính thể cộng hòa tổng thống và quân chủ đại nghị

Upload: NhokbuonAnna.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2944|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời mở đầuhình thức nhà nước là một vấn đề quan trọng của hiện tượng nhà nước . lịch sử nhà nước và pháp luật tư sản , mỗi quốc gia ,trong từng thời kì lịch sử lại chọn cho mình những hình thức chính thể khác nhau. mỗi hình thức chính thể có đắc điểm riêng. bài viết tìm hiểu về hình thức chính thể của nhà nước anh và mỹ qua đó phân tích sự khác nhau cơ bản giữa 2 hình thức chính thể này.nội dungi. sự khác nhau về nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập hình thức chính thể của nhà nước.1. cách mạng tư sản anh2. cách mạng tư sản mỹii. sự khác nhau về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trong 2 hình thức chính thể.1. tổ chức bộ máy nhà nước1.1. nguyên thủ quốc gia.a. nhà nước tư sản anhb.nhà...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.