/ 5

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Upload: TuyenVit.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2045|Tải về: 9|Cấp: Đại học

tìm hiểu về cổ phiếu và trái phiếu do công ty cổ phần phát hành công ty cổ phần (ctcp) là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn nên các quy định về vốn và chế độ tài chính có ý nghĩa rất quan trọng. khoản 3 điều 77 ldn 2005 quy định: “công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]